Feng Shui Energie

s pozitivními výsledky

Feng Shui manipuluje s energiemi :

Jin a Jang, 5 elementů, světových stran, Čchi, Gua domu,
Ming Gua člověka a Ša energie

Čchi = Je životní síla, energie, která proudí jak v živých tělech i kolem nich, tak i kolem neživých předmětů, všude kolem nás. Tato energie vede naše myšlenky, a ovlivňuje tím lidské pocity a účinky prostředí.

Vstoupí-li Čchi do domu, měla by se v něm shromažďovat a zároveň volně proudit, aniž by do něčeho narážela, a mohla pak opět volně odejít. Správné uspořádání vnitřního prostoru umožňuje stálý příliv a pohyb blahodárné, čerstvé, zdravé energie = šeng Čchi.

Ostré rohy a hrany nábytku, výklenky, nepravidelné tvary místností, sloupy nebo trámy Čchi deformují nebo zastavují její pohyb, a dávají tak vzniku stagnujícím, negativním = ša energiím. Ve Feng Shui jim říkáme šáry nebo jedovaté šípy. Další ša energie, které nás ovlivňují, zmiňuji níže na této stránce. Vystavujeme-li se těmto škodlivým energiím, vyvolávají v nás nepříjemné pocity, disharmonii a po dlouhodobém působení i nemoci. Čchi má tři úrovně - lidská, zemská a nebeská Čchi, člověk nejvíce vnímá působení lidské a zemské Čchi. Velikost lidské Čchi - aury - ovlivňuje náš fyzický, psychický a citový stav. Můžeme jí zvětšovat zdravým životním stylem, sociálními kontakty a kvalitními vztahy, stykem s pozitivními lidmi, vzděláváním se, snahou zbavit se špatných myšlenkových návyků, Feng Shui, jógou nebo meditací atd... Zemská Čchi má zvlněný nebo spirálový pohyb, je ovlivňována krajinou - hory, kopce, údolí; městy, podnebím, čistotou ovzduší; vodou - řeky, jezera; geopatogenními zónami - GPZ atd

Jin a Jang = jsou to dvě opačné energie ( velký x malý, tmavý x světlý, vysoký x nízký, měkký x tvrdý.... ), které nemohou existovat samostatně, protože se doplňují a přitahují. Jejich nerovnováha ovlivňuje kvalitu Čchi a tím mají zásadní vliv na kvalitu prostředí. 

Světových stran = Jeden z největších vlivů na domov má slunce a jeho záření. "Pohyb " slunce vytváří různé druhy energií na jednotlivých světových stranách, a i podle nich pak dělíme dům na osm sektorů, světtových stran. Podle toho, v jakém sektoru se nejčastěji pohybujeme, jsme ovlivňováni konkrétním druhem energie. Ve Feng Shui je důležitý i směr a poloha lůžka, sporáku, vchodu do domu, pracovního stolu a židle, sedací soupravy, křesla. 

Gua domu a Ming Gua člověka = 

Po dokončení stavby objektu nebo po rozsáhlé rekonstrukci získá dům určité číslo,  Gua, trigram i Věk domu ( energii dvacetiletí ), podobně jako člověk při svém narození své osobní číslo = Ming Gua.

Pěti Elementů, Prvků = Energie Čchi působí v pěti různých formách, které znázorňuje 5 Elementů, Prvků : Dřevo - Oheň - Země - Kov - Voda. Všechny živé a neživé předměty okolo nás, můžeme přiřadit k některému z těchto pěti Prvků, Elementů, a to podle jejich barvy, tvaru, materiálu, funkce, chování. Mezi těmito pěti Prvky vládnou tři cykly - Tvoření, Ničení a Kontroly, a díky těmto cyklům se dá ovlivňovat kvalita prostředí. Správné rozložení a použití těchto pěti Prvků dostává tělesné i duševní funkce do rovnováhy, harmonie, která vytváří a ovlivní celkový dobrý pocit obyvatelů doma nebo na pracovišti.

Geopatogenních zón a šárů = Ša energie = Zdravotní problémy mohou být vyvolány negativními ša energiemi, ale i nedostatkem příznivé šeng Čchi, kterou nutně potřebujeme pro zdravý život. Načerpáme-li ji během dne, musíme zajistit, aby nedošlo v noci k její ztrátě tím, že budeme spát na nevhodném místě. Plnohodnotný spánek, podpořený správně umístěným lůžkem i polohou ložnice v domě, pomáhá odbourat nejen únavu z uplynulého dne, ale i případné nashromážděné nepříznivé energie. Nekvalitní spánek podpoří účinky ša energií, a tím i výskyt různých onemocnění, protože tělo při spánku vnímá tyto účinky silněji než během dne. Mezi další druhy ša energií patří i geopatogenní zóny ( GPZ ), které jsou vytvářeny geologickými zlomy, podzemní vodou, technickým zářením tzv. elektromagnetické pole = EMP a Gama záření; pravidelnými strukturami pásmových záření země ( Trans-ša = Hartmannův systém; Geo-ša = Curryho systém, Ley, Svatý Jiří; Per-ša ).

Domluvte si konzultaci telefonicky : 604 980 770

Nebo prosím vyplňte formulář, já se Vám co nejdříve ozvu, děkuji.

Můžete navštívit také mé další stránky :